usarueshe

משרד חקירות פרטיות | שירותי חקירות רקע | מעקבים | איתור נעדרים

חוקר פרטי

החוקר הפרטי משמש היום כמוצא היחיד של האזרח במדינת ישראל ובמדינות נוספות בהם נקלע האזרח לבעיות הנוגעות למגוון תחומי החיים ורצונו להשיג ראיות לצורך הצגתן בפני רשויות החוק, בתי המשפט, ואפילו בקרב בני משפחתו.

לאור העבודה כי המשטרה עסוקה באין ספור תיקי חקירה, נוצר מצב של תעדוף וטיפול בתיקים בעלי אופי של אלימות קשה וסמים ואי טיפול בתיקים אשר אינם עומדים על סדר יומה של המשטרה כמו למשל סכסוכי שכנים, גניבות מהמעביד, בגידות, איתור נעדרים ועוד.
במקרים אלה ורבים אחרים כל שנותר לאזרח הוא לפנות לעזרתו של חוקר פרטי שיסייע בידיו להשיג את הראיות הנדרשות ואיתן לפעול.

במקרים רבים גם בארועים פליליים לכאורה כמו אלימות במשפחה, אלימות בגני ילדים, הטרדות מיניות ועוד תפעל המשטרה רק לאחר שהמתלונן יציג ראיות חד משמעיות לביצוע העבירה וזאת ניתן להשיג רק באמצעות חוקר פרטי.

בנושאים כלכליים אין במדינת ישראל כמו במדינות אחרות גוף אשר יסייע לאזרח לגבות חובות ובדרך כלל יפנו אותו לאתר את החייב ונכסיו באופן עצמאי. לחוקר פקטי יש את היכולות להגיע למידע אותו מנסה להסתיר החייב ובכלל זה לאתר אותו פיזית בארץ ובעולם וכן לאתר נכסים על שם החייב או בשימושו אשר בדרך כלל יוסוו בשיטות מתוחכמות מעיניי כול.

מתי לפנות לחוקר פרטי?

ככלל, החוקר הפרטי יסייע ומסייע לאזרח במתן פיתרון מהיר ויעיל במצוקותיו ומשמש לא אחת כפיתרון הבלעדי.

למשרד חקירות אביר יש את הידע, הניסיון והאישורים הדרושים לביצוע כל סוגי החקירות באופן מקצועי ויעיל שיובילו להצלחה.
במחלקת החקירות בחברת אביר מועסקים חוקרים פרטיים בעלי הידע, ניסיון ואישורים הדרושים לביצוע כל סוגי החקירות באופן מקצועי ויעיל שיובילו להצלחה.