usarueshe
מכון פוליגרף

פוליגרף | שאלות נפוצות

האם חרדה משפיעה על תוצאות הבדיקה?

מכשיר הפוליגרף רושם שינויים במספר ערוצים פסיכופיזיולוגיים אשר לאדם אין שליטה עליהם בין היתר בלחץ הדם, דופק, נשימה ומוליכות חשמלית של העור
צפוי שהנבדקים כולם דוברי האמת ושקר כאחד, יהיו נרגשים, חרדים ויגלו חשש מהבדיקה עצמה ומתוצאותיה
לו מומחה הפוליגרף היה קובע את ממצאי הבדיקה על סמך התרגשות הנבדק קרוב לוודאי שהיה קובע כי כולם(כמעט) דוברי שקר.
טכניקת הבדיקה מנקזת את ההתרגשות לאפיקים שלא יפריעו או יעוותו את תוצאות הבדיקה כך שנבדק דובר אמת יתברר כדובר אמת ונבדק משקר יאובחן כדובר שקר. וזאת בתנאי שעורך הבדיקה יהיה מומחה פוליגרף מוכר ומוסמך.

כמה זמן נמשכת בדיקת פוליגרף?

משך הבדיקה תלוי מאוד במורכבות הנושא הנבדק.
הבדיקה עשויה להימשך כשעה.
השיחה המקדימה לבדיקה עשויה להימשך כחצי שעה ויותר

מאיזה גיל ניתן לבדוק ילדים בפוליגרף?

משיקולי איכות הבדיקה בלבד אין לבדוק ילדים שגילם נמוך משתים עשרה
לגבי ילדים מבוגרים יותר שיקולי איכות הבדיקה רלוונטיים פחות אך עולים שיקולים אחרים, בעיקר אתיים.
לגבי בני נוער בני שתים עשרה עד שש עשרה יש לשקול את הדברים היטב ולקבל בכתב את הסכמת ההורה ו/או האפוטרופוס.

האם ניתן לבדוק חולי נפש במכונת הפוליגרף?

מחקרים רבים הוכיחו כי מחלות נפש כמו כל מחלה, תלויות בעוצמת המחלה, בתופעות הלוואי שלה ובטיפול התרופתי הניתן לחולה.
על בודק הפוליגרף לברר עם הנבדק ו/או מזמין הבדיקה את הנתונים הנ"ל, להתייעץ במקרים מסוימים עם הפסיכיאטר המטפל בכדי לבדוק את התאמתו של החולה למעבר הבדיקה.
במקרים רבים אין למחלה כל השפעה על מהלך הבדיקה ותוצאותיה ובמקרים אחרים לא ניתן בשום אופן לבצע את הבדיקה,בחולים המוגדרים כפסיכופאטיים למשל.

האם הפוליגרף קביל בבית המשפט?

הפוליגרף החל את דרכו בשנות ה-20 של המאה הקודמת ונבחן דווקא במשפט פלילי – משפט רצח והוכיח את אמינותו ב-100% כאשר המכשיר קבע שהנאשם חף מפשע ואילו השופט הרשיע אותו ופסק לו מאסר עולם, כעבור שלוש שנים נמצא הרוצח האמיתי. למרות כל זאת במרבית מדינות העולם כמו בישראל הפוליגרף אינו קביל כראייה במשפט הפלילי ומשמש בעיקרו לפעילויות של חקירות בלבד.
במשפט האזרחי לעומת זאת, קבילות הפוליגרף נתונה להסכמת הצדדים ויכולה לעיתים לשמש כראייה בלעדית בהליך משפטי. שופטים רבים, העומדים בפני שוקת שבורה ולא מוצגת בפניהם כל ראייה שתסייע בידם לפסוק, מציעים לצדדים לפנות למכשיר הפוליגרף ככלי שיסייע לאבחן מי אומר אמת ומי לא.

מה אחוז הדיוק בבדיקת הפוליגרף?

סיכוייו של השופט המוכשר ביותר ובעל הניסיון הרב ביותר, אשר בפניו לא מוצגת כל ראייה תומכת מוערכים בכ- 50%, לעומתו אחוזי הדיוק של מכשיר הפוליגרף שאינו נזקק לראיות למעט, נכונותו של הנבדק להיבדק מוערכים ב- 95%- 98%. כאשר האחוזים הנותרים הינם של אנשים אשר ינסו לשבש את הבדיקה, או שהתוצאות לגביהן אינן חד משמעיות.

האם ניתן לבדוק נשים בהיריון?

לא מבצעים בדיקת פוליגרף לאישה בהריון.

האם תרופות משפיעות על תוצאות בדיקת הפוליגרף?

שיחה מקדימה עם הנבדק תעלה לפני הבודק באם הנבדק משתמש בתרופות ובאופן קבוע. מומחה הפוליגרף, יודע באם התרופה עלולה להשפיע ובאיזו דרך על תוצאות הבדיקה והוא יהיה זה שיחליט באם לבצע את הבדיקה ואם לאו.
מומחה הפוליגרף יוכל לאתר גם במהלך הבדיקה באם הנבדק נטל תרופות המשפיעות על תוצאותיה גם אם לא דיווח על כך, במהלך השיחה המקדימה.
ממצא זה יעיד על כך כי הנבדק ניסה לשבש את הבדיקה ותוצאותיה על כל המשמעויות הנגזרות מכך.

האם מזמין הבדיקה או מי מטעמו יכולים להיות נוכחים בבדיקה?

לא. במהלך הבדיקה לא תותר נוכחות של אדם נוסף מלבד הבודק העורך את בדיקת הפוליגרף והנבדק. וזאת על מנת למנוע הפרעה מיותרת מהנבדק.
במקרים מיוחדים בהם יתעורר צורך במתורגמן תותר נכוחותו של זה וזאת תחת פיקוח של בודק הפוליגרף והנחייתו.

האם ניתן לכפות על אדם בדיקת פוליגרף?

לא, לא ניתן לכפות ביצוע בדיקת פוליגרף על הנבדק.
בדיקת הפוליגרף תיערך אך ורק לאחר שהוסבר לנבדק מהי הבדיקה, כיצד תיערך, ומהן השלכותיה ולאחר שהנבדק נתן הסכמתו מרצונו החופשי והמלא, בכתב ובחתימת ידו המלאה. תוך שהוא מציין כי הבין ומבין את משמעות הבדיקה באשר לעתידו.