usarueshe
מערכות מיגון ואבטחה

מערכות כריזה

מערכת כריזה היא מערכת הגברה המאפשרת חיבור של מספר רב של רמקולים ושופרים. מערכת כריזה משמשת בעיקר להודעות ולמוזיקת רקע.
מחלקת "אביר" מערכות מיגון נותנת שירות הכולל: ייעוץ, תכנון והתקנה של מערכות כריזה והגברה.

  • פתרונות שמע איכותיים בהתאמה לתוכניות מבנה ודרישות לקוח.
  • התקנת מערכות משולבות רדיו דיגיטאלי, CD, וכניסות AUX למפעלים ומוסדות ממשלתיים.
  • התקנת מערכות כריזה לחירום.
  • שעוני צלצול דיגיטאליים לבתי ספר.
  • רמקולים איכותיים להתקנה פנימית/חיצונית להשמעת מוזיקה/ צלצולים.