usarueshe

חדשות

תקנות אבטחת מידע

תקנות אבטחת מידע

גופים עסקיים צפויים לקנסות של כ-20 מיליון יורו אם לא יעמדו בתקנות אבטחת מידע החדשות! ידעתם? 

להמשך קריאה