usarueshe

חדשות

כתב אישום הוגש נגד קניין דקסל

מחלקת המודיעין של חברת אביר חשפה מעילה של מיליוני שקלים בידי עובד דקסל.

משיחת טלפון אנונימית שהגיעה, חשפה מחלקת המודיעין את הפרשייה שזעזעה את מנכ"ל החברה והחברה כולה.

בכתב האישום שהוגש צויין כי שמעון שוקרון, איש הרכש שהיה איש אמונו המלא של מנכ"ל דקסל ואף קיבל גישה חופשית לרכבו וביתו, ניצל את האמון שניתן לו ע"י הנהלת דקסל וביחד עם חברו בני שמואל, הוציאו במרמה למעלה מ-2.5 מיליון ₪ מהחברה.

לאחר עבודת איסוף מודיעין ארוכה , נחקר שמעון שוקרון ע"י מנכ"ל אביר, מר יניר מלך והודה בפניו בכל המיוחס לו.
העדות המצולמת כללה תיאור מדוייק של ביצוע העבירה והסכומים שנגנבו מהחברה.

בתום ההודאה חתם מר שוקרון בפני מנכ"ל אביר על נכונותו להשיב סכום של כ-חצי מיליון ₪ לחברה בהסדר משפטי שנערך ע"י היועמ"ש של דקסל.

בנוסף, אנשי המודיעין של אביר אספו מודיעין על השימוש שנעשה בכסף שנגנב ואיתרו רכוש ונדל"ן שנקנו בכסף הגנוב לכאורה.
בשלב זה הוגשה תלונה למחלק ההונאה של משטרת ישראל.

משטרת ישראל בנתה תיק לתפארת להגשה לפרקליטות בגין המעורבים השונים וכתבי אישום כאמור הוגשו לאחרונה לבתי המשפט.

קישור לכתבה באתר דה-מרקר

קישור לכתבה באתר פוסטה

אביר – כדי שתהיו בטוחים!

מעילת כספים בדקסל