header

פרופיל בודקי הפוליגרף בחברת אביר

stal שרה טל

מנהלת מכון הפוליגרף ובדיקות המהימנות התעסוקתית בחברת אביר שירותי ביטחון, למעלה מעשר שנים

 • בעלת הכשרה בפסיכופיזיולוגיה משפטית –ובוגרת קורס פוליגרף של אקדמיה לפוליגרף המוכרת רשמית על ידי איגוד הפוליגרף האמריקאי -APA.
 • בוגרת קורס - בדיקות פוליגרף לעברייני מין מורשעים ומוסמכת לביצוע בדיקות פוליגרף לעברייני מין מורשעים פעמי"ם (PCSOT).
 • בוגרת בית ספר לסיעוד ומנהלת סיעוד בכירה.
 • בעלת תואר ראשון במדעי ההתנהגות.
 • בוגרת קורס דירקטוריות.
 • דירקטורית ב ארגון מומחי הפוליגרף הישראלי - IPEO.
 • בוגרת קורסים והשתלמויות של ה-APA (איגוד בודקי הפוליגרף האמריקאי) בנושאים:
  • שיטות בדיקה חדשות ותקפותן.
  • ניסיונות הכשלה
  • חקירות ותשאול.
  • אמת ושקר בשפת גוף.
  • תהליכי זיכרון ושכחה.
  • חוק ומשפט.
  • שיטות ציינון.
 • בוגרת השתלמויות בתחום הפוליגרף והפסיכולוגיה ההתנהגותית
 • חברה באיגוד בודקי הפוליגרף האמריקאי (APA (American Polygraph Association.
 • חברה באיגוד בודקי הפוליגרף הבריטי והאירופאי BEPA.
 • חברה בארגון מומחי הפוליגרף בישראל (IPEO).
 • מוכרת ע"י בתי המשפט בישראל כעד מומחה בתחום הפוליגרף.

dar

דר פלג

בודק פוליגרף בכיר באביר שירותי ביטחון

 • לשעבר בודק פוליגרף בכיר במשטרת ישראל מחוז ת"א. קצין, מומחה בפרופילאות וראש מעבדת פוליגרף, המדור לפסיכולוגיה חקירתית, החטיבה לזיהוי פלילי באגף החקירות במשטרת ישראל.
 • ניסיון ביישומי פסיכולוגיה חקירתית: מאבחן התנהגות ואישיות, מראיין, מתשאל ויועץ בכיר ליחידות חקירה ומודיעין.
 • בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה בהצטיינות, בוגר תואר שני במשפטים, בוגר לימודי תעודה בפרופילאות , בוגר לימודי תעודה בגישור ופישור, בוגר תואר שני בפסיכולוגיה (מגמה חברתית מחקרית) באוניברסיטת תל-אביב (מצטיין דקאן לשנת 2013 על הישגים אקדמיים, זוכה בתחרות מחקר בפקולטה למדעי החברה לשנת 2014).
 • ניסיון עבודה פרטי בתחום החקירות
 • ניסיון שטח ממלכתי כקצין מול דרגים מקצועיים, ניהוליים ופיקודיים בכירים, רגישים וחסויים.
 • מייסד Psynalitics: יישומי פרופילאות ופסיכולוגיה חקירתית לשוק הפרטי.