usarueshe

חקירות פרטיות

הכלי העיקרי העומד לרשות האזרח במדינת ישראל בכדי לגבש ראיות ולהוכיח את חפותו מחד ו/או אשמתו של אדם/גוף אחר מאידך, הוא החוקר הפרטי.

העומד מאחורי אמירה זו הינו שבשל העומס הרב על משטרת ישראל, זו אינה מתפנה לטפל בתיקים שגרתיים אלא מפנה את מירב משאביה לפשיעה חמורה וכך מרבית הדברים המטרידים את האזרח הקטן נופלים בין הכיסאות ו/או מופנים לגופים אחרים כמו מערכת ההוצאה לפועל, בתי דין לענייני משפחה, בוררויות ואחרים.

על מנת שהאזרח יקבל שירות של גיבוש ראיות שיסייעו בידו לגבות את גרסתו, עומד לרשותו הכלי של החוקר הפרטי.

המשך קריאה